Aktywujemy konsumentów, budujemy relacje, wspieramy sprzedaż.

Aktywujemy konsumentów, budujemy relacje, wspieramy sprzedaż.

O nas

Innowacyjne rozwiązania biorą się z doświadczenia

Nasz zespół ma wieloletnie doświadczenie w projektach shopper i trade-marketingowych. Dobrze wiemy, co zawsze działa i nie zawahamy się tego użyć. Dzięki kreatywności i oryginalnym pomysłom, tworzymy innowacyjne, skuteczne strategie i mechanizmy promocyjne, które wyróżniają nas i naszych Klientów. Potrafimy przełożyć je na praktyczne działania i mierzalne rezultaty.

Zawsze indywidualne podejście

Każdy Klient jest dla nas najważniejszy. Analizujemy każdy brief dokładnie i indywidualnie traktujemy każdy projekt. Zadajemy trudne pytania i udzielamy trafnych odpowiedzi. Wspieramy sprzedaż produktów naszych klientów odpowiednio dobierając narzędzia promocji sprzedaży. Tworząc projekty czujemy się odpowiedzialni za nasze rekomendacje i egzekucję.

Zwiększenie efektywności sprzedaży

Wiemy, że na końcu liczy się wynik i znamy drogę do jego osiągnięcia. Proponujemy strategie i rozwiązania marketingowe, które pomagają naszym klientom osiągnąć sukces sprzedażowy na rynku.

Działamy kompleksowo

Tworzymy koncepcje kreatywne aktywacji konsumenckich, budujemy mechanizmy i dobieramy narzędzia, piszemy regulaminy, produkujemy nośniki reklamowe, zapewniamy opiekę formalno-prawną.

Jesteśmy częścią dużej organizacji i mamy jej wsparcie

Jesteśmy częścią grupy IQFM Ackermann działającej na rynku od 1996 roku, która wspiera swoich klientów poprzez szereg usług wpierających procesy biznesowe, m.in.: merchandising, field marketing, outsourcing. Dzięki swojemu doświadczeniu, wiedzy, kompetencjom oraz ekspertom na pokładzie dostarcza swoim klientom usługi, które gwarantują wysoki zwrot z inwestycji.

Razem budujemy unikalne połączenie doświadczenia organizacyjnego zbudowanego na tysiącach projektów oraz nieszablonowego, innowacyjnego podejścia do każdego wyzwania sprzedażowego.

Usługi
Programy lojalnościowe
i motywacyjne
Loterie
Konkursy
CSR
Cashback
Instant Win

Realizacje

konkurs Martini_kauland_aktywacje

Toast z Martini

Bacardi_aktywacja konsumencka_buy&get

Odbierz gratis od Bacardi

Świąteczna Gotówka

Gwarancja Radości

Uśmiech podaj dalej

Graphite

Formularz kontaktowy

  1. Administrator Danych: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Aktywacje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołodyjowskiego 46, NIP: 521-402-06-00, e-mail kontakt@aktywacje.com.
  2. Cel i podstawa przetwarzania danych: podane dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek, pytanie lub pismo przesłane do nas za pośrednictwem formularza udostępnionego w zakładce „Kontakt” na naszej stronie www na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Dane będą przetwarzane w tzw. prawnie uzasadnionym interesie, który polega na obsłudze i rozpatrzeniu Twoich wniosków, pytań lub pism.
  3. Odbiorcy danych: pozyskane dane możemy przekazać wyłącznie: a) podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. podmiotowi hostującemu stronę internetową), b) podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na
  5. pytanie lub pismo przesłane za pośrednictwem formularza umieszczonego w odpowiedniej zakładce na naszej stronie www.
  6. Uprawnienia podmiotu danych: osoba, która podała dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dobrowolność podania danych: Podanie danych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail jest całkowicie dobrowolne; ich niepodanie spowoduje brak możliwości udzielenia odpowiedzi na wniosek/pismo/pytanie zadane na formularzu.